OUDESCHILD - Opgedoken in de zee bij Texel en nu prachtig gerestaureerd: een groot beeld van een schaap, dat eeuwen geleden waarschijnlijk aan een schip heeft gezeten. Het houten schaap heeft een ijzeren band om zijn middel en was ooit helemaal verguld. Het is het symbool van de middeleeuwse ridderorde 'Het Gulden Vlies'. Het beeld is door Museum Kaap Skil overgedragen aan de provincie Noord-Holland, die het nu heeft laten restaureren.

Prachtig gerestaureerd
De restauratie van het beeld is uitgevoerd door restauratieatelier Restaura, in opdracht van de provincie Noord-Holland. De restauratoren hebben de verschillende onderdelen van het beeld, waarvan uit een röntgenopname bleek dat het uit twee helften bestond, eerst gescheiden. Zo konden ze het metaal van de band en het vergulde hout apart behandelen. De restauratoren waren blij verrast over de staat van het beeld en de details die tijdens hun werkzaamheden zichtbaar werden: "Het beeld is in natte toestand bij ons binnen gebracht. Het met bladgoud beklede hout is goed door de vriesdroogbehandeling gekomen." vertelt Astrid Smeets-Verwey van Restaura.

Van de zeebodem naar het museum
Het beeld is gevonden op de plaats van de voormalige Reede van Texel door Texelse duikers. Nadat het jaren bij Museum Kaap Skil onder water is bewaard, is het dankzij de samenwerking tussen Museum Kaap Skil en provincie Noord-Holland gelukt het beeld te laten restaureren zodat het in al zijn schoonheid aan het publiek worden getoond. Museum Kaap Skil verwacht het beeld in 2022 in de toekomstige permanente tentoonstelling te kunnen opnemen, waar ook objecten uit het Palmhoutwrak te zien zullen zijn.

Mysterie
Er is nog heel veel onduidelijk over het beeld. Waar op het schip heeft het gehangen? Wat doet het symbool van een ridderorde op een scheepswrak in de Waddenzee? Van welk schip was het afkomstig? Het is een mysterie dat niet snel opgelost zal worden, maar dat het beeld extra interessant maakt.

Tentoonstellen
Conservator Alec Ewing van Museum Kaap Skil is enthousiast over het gerestaureerde beeld: "Het is heel bijzonder dat het zo mooi bewaard is gebleven, er zit zelfs nog flink wat bladgoud op. De restauratoren hebben prachtig werk geleverd, ik kijk ernaar uit om het beeld tentoon te kunnen stellen zodat iedereen er straks van kan genieten."