DE KOOG - Bij Ecomare is vandaag de fototentoonstelling ‘Poolvogels’ geopend. Op de Vogelverdieping in het museum hangen negentien foto’s van fotograaf Wim van Passel, gemaakt in het noordpoolgebied. Op de foto’s staan soorten die in de zomer in het hoge noorden leven en in onze regionen overwinteren.

Ecomare gaat over de natuur van de wadden en Noordzee, maar vogels bewegen zich in en uit het gebied. Soorten die bij ons broeden, trekken in de winter veelal naar het zuiden, noordelijke broeders komen juist hierheen of trekken langs. Wim van Passel reisde meermalen naar het noordpoolgebied om onder andere onze wintergasten in hun zomerverblijf te fotograferen. Het koude landschap heeft een overdonderde schoonheid, die de foto’s een extra dimensie geeft.

Wim van Passel heeft voor zijn project ‘Tijdloze momenten’ meer dan dertig reizen gemaakt naar het noordpoolgebied en Antarctica, om daar de natuur te fotograferen. Hij mag vaak gratis meereizen op de expedities van de organisatie Oceanwide. Van Passel hoopt dat zijn foto’s er toe zullen bijdragen dat mensen verstandiger omgaan met de natuurlijke rijkdommen op aarde. Daarom heeft hij zijn foto’s gratis aangeboden aan Ecomare.

Conservator Arthur Oosterbaan heeft uit Van Passels indrukwekkende collectie, foto’s gekozen van vogels die ’s winters op of vanaf Texel te zien zijn. Voorbeelden hiervan zijn de zeekoet, kleine alk, middelste jager en noordse stormvogel.