TEXEL - Eerder werd er op 16 en 17 maart ook al onderzoek gedaan op locatie. IDDS onderzoekt een aantal verdachte locatie’s aan de Zanddijk op mogelijk niet geëxplodeerde explosieven. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de vernieuwing en verbreding van het naast gelegen fietspad.

Het fietspad aan de Zanddijk waar momenteel onderzoek wordt verricht is hierdoor deels afgezet waardoor fietsers tijdelijk over de auto weg moeten.

De verdachte locatie’s zijn omhoog gekomen in een eerder onderzoek naar niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.