TEXEL - Nu Ecomare door de corona-maatregelen gesloten is, komen er geen inkomsten binnen van de entree, het restaurant en de winkel. Ondertussen gaat de zorg voor de zeehonden, bruinvissen en andere dieren gewoon door. Vandaar dat het centrum een actie is gestart: 'Geef een emmertje vis'.

Via de donateursnieuwsbrief en social media heeft Ecomare mensen gevraagd of ze willen helpen. Door symbolisch een emmer vis te betalen voor € 10,- kunnen ze op een laagdrempelige manier iets doen voor de dieren. De actie slaat aan: in een dag was er al ruim 4000 Euro gedoneerd en was het bericht vele malen gedeeld op Facebook. De mogelijkheid om een emmertje vis te doneren, staat op de steun-pagina op de website ecomare.nl.

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen de dieren te zien, plaatst Ecomare twee keer per dag een filmpje op Facebook. Ook deze worden heel goed gewaardeerd. Als afleiding tussen alle zorgwekkende berichtgevingen is een filmpje van een zeehond die van de zon geniet heel welkom!Ecomare is onderdeel van Stichting Texels Museum. Hiertoe behoren ook de Texelse Oudheidkamer en vuurtoren en Museum Kaap Skil. De stichting ontvangt relatief weinig subsidie; het overgrote deel van de inkomsten wordt zelf gegenereerd. Vandaar dat de langdurige sluiting hier hard aankomt. De actie 'Geef een emmertje vis' levert naast financiële ook veel morele steun op: er wordt enorm betrokken gereageerd. Het is heel fijn om te merken dat zoveel mensen bereid zijn te helpen.