TEXEL - De quarantainebassins in de Zeehondenopvang van Ecomare zijn nauwelijks leeg geweest en nu is de eerste pup van dit seizoen alweer binnen! Het jonge mannetje, dat Joe is genoemd, werd gevonden op het strand bij Paal 21. Na een observatieperiode van 24 uur constateerden de dierverzorgers van Ecomare dat hij niet werd gezoogd door zijn moeder. Daarom is hij meegenomen naar de opvang.

Toen Joe zaterdag werd gevonden, was hij waarschijnlijk pas een dag oud. Hij had nog een stuk navelstreng. Hij zag er goed uit, dus er was niet direct reden tot zorg. Wat wel lastig was, was de plek waar hij lag: op een vrij druk stuk strand. De dierverzorgers van Ecomare hebben hem gewogen, een blauwe markering gegeven zodat hij herkenbaar bleef en bordjes geplaatst om strandgangers te vragen flink afstand te houden. Deze handelswijze is afgesproken in het Zeehondenakkoord.

De volgende ochtend zijn de dierverzorgers teruggegaan om de situatie opnieuw te beoordelen. Als Joes moeder in de tussentijd naar hem toe was gekomen om hem te zogen, zou hij zijn aangekomen. Dat bleek niet het geval: de jonge zeehond was juist gewicht verloren. Blijkbaar zijn de moeder en de pup elkaar kwijtgeraakt. Daarom wordt Joe nu in de opvang van Ecomare verzorgd.

Joe krijgt de eerste periode vijf keer per dag zalmpap via een sonde in zijn maag. Na ongeveer 2 weken zullen deze voedingen geleidelijk worden afgebouwd en vervangen worden door hele vissen. Joe is geadopteerd door adviesbureau Schroders. Zij betalen de volledige verzorging van deze jonge zeehond en mogen mee als hij, over een maand of twee, naar zee wordt teruggebracht.