TEXEL - De geboortetijd van de hazen is weer aangebroken. Hazen hebben een heel eigen manier waarop ze voor hun kroost zorgen en dat leidt wel eens tot verwarring bij mensen. Wie een jong haasje in zijn eentje in een weiland ziet liggen, denkt al gauw dat het diertje hulp nodig heeft. Dat is echter niet het geval.

Een haas maakt geen hol, maar een zogenaamd leger. Dit is niet veel meer dan een ondiepe kuil. Het nest is dus behoorlijk onbeschermd tegen rovers. Daarbij laat de hazenmoeder haar jongen vrijwel meteen na de geboorte alleen achter in het nest. Niet omdat ze een slechte moeder is, maar voor de veiligheid van de kleintjes: de moederhaas verraadt niet waar de jongen zijn. Jonge haasjes zijn klein en geurloos en worden daardoor niet snel gevonden door roofdieren. Na een paar dagen gaan de jonge haasjes zich individueel buiten het nest verstoppen. Een paar keer per etmaal komen de jongen en de moederhaas bij elkaar in het nest, zodat de jongen gezoogd kunnen worden. De jonge haasjes zijn dus bijna de hele dag in hun eentje en dat is precies de bedoeling.

Zie je een jonge haas, laat hem dan vooral met rust. Als je het diertje oppakt, geef je jouw geur aan hem af. Daarmee verliest hij een deel van zijn bescherming. Mocht een jong haasje op een voor hem gevaarlijke plek zitten, dan kun je hem eventueel verplaatsen door hem met een schone doek op te pakken. Zet hem dan in de buurt van waar je hem hebt gevonden, bijvoorbeeld onder struiken. De moederhaas zal hem tegen zonsondergang roepen en dan zullen ze elkaar weer terugvinden. In het algemeen geldt: grijp zo min mogelijk in!