DE KOOG - Heel toevallig: net nu er bij Ecomare een tentoonstelling over Doggerland te zien is, wordt er een werktuig uit die tijd op het strand gevonden! Op 29 december trof Jonas Wachtel uit Recklinghausen, Duitsland bij paal 9 een bewerkt stuk hertengewei aan. Hij herkende het als iets bijzonders en bracht het naar Ecomare.


Het stuk gewei lag op conservator Arthur Oosterbaan te wachten toen hij terugkwam van vakantie. Arthur kwam na uitgebreide bestudering van het object tot de conclusie dat het een halfafgemaakte geweibijl betrof. De maker, een Doggerlandbewoner die waarschijnlijk tussen 9000 en 5000 jaar geleden leefde, heeft zijn werk niet afgemaakt. Het is wel duidelijk dat er aan beide kanten geboord is, maar het boren is niet doorgezet; er is geen volledige gat gemaakt.

Het werktuig is afkomstig uit de tijd dat Doggerland nog niet helemaal in zee was verdwenen. Uit deze periode worden wel vaker geweibijlen gevonden, gemaakt van een edelhertgewei. Ze hebben een kenmerkend boorgat en een schuin afgekapte bovenkant. Ze werden als hak gebruikt, bij het werk op het land. In de tentoonstelling Doggerland is een (nagemaakt) voorbeeld van een geweibijl te zien.

Jonas heeft het geweistuk in bruikleen gegeven, zodat bezoekers van Ecomare het kunnen bekijken en experts het kunnen onderzoeken. Arthur is enthousiast over de vondst: ”Juist doordat het een halffabrikaat is, is hij heel bijzonder. Zoiets is nog niet eerder gevonden. Wat zal er gebeurd zijn waardoor deze geweibijl nooit is voltooid?”