DE KOOG - Het buitenterrein van Ecomare ziet er altijd piekfijn uit en dat is vooral te danken aan een groep vrijwilligers. Ecomare is vijf jaar geleden gestart met deze activiteit en is heel blij met de inzet van de vrijwilligers. Jan Beerling helpt al sinds het begin elke maandag mee. Doordat wat mensen gestopt zijn, is nieuwe hulp welkom, met name op de vrijdag. Jan legt uit waarom hij het een fijne bezigheid vindt.

In 2015 las Jan Beerling in de krant dat Ecomare op zoek was naar vrijwilligers om te helpen het buitenterrein schoon te houden. Jan doet, zoals hij het zelf zegt “Alles wat met natuur te maken heeft”. Zo is hij actief lid van de Vogelwerkgroep en werkt hij elke dinsdagochtend als Natuurmonumenten-vrijwilliger in een van de eendenkooien. Jan is ook buiten het vrijwilligerswerk een actieve man: hij tennist, zingt, biljart, schildert en timmert. Een ochtend helpen bij Ecomare paste nog wel in zijn schema.

Jan werkt op de maandagochtend samen met Klaas van der Meer. Klaas leegt de grijze vuilcontainers en haalt afval van het parkeerterrein, Jan ruimt rommel op tussen de bassins, veegt het zand terug in de zandbak en loopt meestal ook nog een rondje door het Duinpark om te kijken of daar wat ligt. Dit alles kost hem ongeveer een uur, waarmee hij zijn week actief buiten start. “Na dat uurtje ga ik altijd met een goed gevoel weer naar huis.

”Voor Ecomare is het heel waardevol dat deze groep vrijwilligers dagelijks de zorg voor het buitengebied op zich neemt. Niet alleen voor het aangezicht en om te voorkomen dat er afval in de omringende duinen terecht komt, maar ook vanwege de dieren. Met name de bruinvissen zijn bijzonder gevoelig voor zwerfvuil in hun bassin. Ze eten het op en krijgen vervolgens maagproblemen. Ecomare heeft verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat er afval in het water terecht komt en de buitendienstvrijwilligers zijn daar een belangrijke schakel in.

Anneke Schrama is coördinator van de groep buitendienstvrijwilligers. Zij maakt het rooster en is de vaste contactpersoon. “Het zou fijn zijn als we de groep nog wat kunnen uitbreiden” aldus Anneke. “Je hoeft ook niet elke week te kunnen, we roosteren de mensen in naar wat ze zelf aangeven. Momenteel hebben we een gat op de vrijdag, daar zou ik heel graag weer een vaste persoon willen hebben.” Als tegenprestatie verschaft Ecomare werkkleding en een medewerkerspas, is de vrijwilliger van harte welkom om aansluitend met de collega’s koffiepauze te houden en is er een jaarlijkse samenkomst met de andere vrijwilligers. Ook voor alle STM-festiviteiten worden de vrijwilligers uitgenodigd. Wie interesse heeft, meer wil weten of zich aan wil melden, kan contact opnemen met Anneke Schrama via 0222-317741 of annekeschrama@texelsmuseum.nl.