TEXEL - In de vogelopvang van Ecomare worden verschillende soorten dieren opgevangen: alle soorten in het wild levende vogels, maar ook kleine zoogdieren als egels, hazen en vleermuizen. Meestal brengen vinders deze dieren zelf naar de opvang, maar soms zijn mensen niet in de gelegenheid om dat te doen. Daarvoor is nu, mede op verzoek van Gemeente Texel, samen met de Vogelwerkgroep de Texelse Wilde Dierenwacht opgericht.

Overheden hebben een wettelijke zorgplicht om dieren in nood te helpen. Gemeente Texel voldoet voor de wilde dieren hieraan via de wildopvang bij Ecomare. De dierverzorgers van Ecomare kunnen echter niet zelf alle dieren ophalen en op Texel rijdt geen dierenambulance. Wanneer mensen niet in staat zijn om een dier te brengen of het een vogel met een gevaarlijke snavel of klauwen betreft, kan Ecomare vanaf nu de vrijwilligers van de Texelse Wilde Dierenwacht inzetten. Zij zitten in een appgroep waarin ze de melding krijgen en kunnen aangeven of zij het dier kunnen ophalen.

Voor Ecomare is elk dier in nood gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen veelvoorkomende en zeldzame soorten; voor elk hulpbehoevend dier mag gebeld worden, zolang het een dier is dat in het wild voorkomt. De vrijwilligers van Texelse Wilde Dierenwacht zijn getraind in het hanteren van verschillende diersoorten en hebben de benodigde materialen. Heb jij een auto, ben je regelmatig overdag beschikbaar en lijkt het je wat om toe te treden tot de Texelse Wilde Dierenwacht? Neem dan contact op met Henry Soyer via 06-51112180 of henry@soyer.nl.