DE KOOG - Terug op Texel: een olieverfschilderij dat hoogstwaarschijnlijk in 1936 of 1937 is gemaakt door P.J. van Boxel. Het schilderij stelt De Muy voor en is een kleinere versie van het schilderij van De Muy dat in het kantoor van Tatenhove BV hangt. Ecomare heeft het uit een erfenis gekregen. Het schilderij is op vrijdag 18 oktober gepresenteerd.


Conservator Arthur Oosterbaan werd onlangs gebeld door mevrouw Femke Meijer, die als zaakgelastigde optrad bij de verdeling van de erfenis van mevrouw M. van der Veer-Kelderhuis. Mevrouw Van der Veer overleed vorig jaar en had bepaald dat het schilderij na haar dood terug naar Texel moest. Mevrouw Meijer zei dat het ging om een schilderij dat was gemaakt door iemand die als onderduiker bij de familie Epe had gewoond.

Wilma Eelman wist te vertellen dat er geen kunstschilder als onderduiker bij boswachter Epe in huis had gezeten, maar wel een als dienstweigeraar. Het was de heer P.J. van Boxel. Van Boxel was door de opkomst van het nazisme dermate tegenstander van het militaire apparaat geworden, dat hij niet op herhaling wilde. In plaats van een drieweekse herhalingsoefening koos hij voor een jaar vervangende dienst. Hij besteedde dit jaar bij Staatsbosbeheer en kreeg de opdracht de verschillende gebieden van Staatsbosbeheer natuurgetrouw na te schilderen.

Tijdens zijn vervangende dienstperiode, die plaatsvond in 1936 en ’37, woonde Van Boxel bij hoofdboswachter Epe in huis. Hij maakte zeven heel grote landschappen voor Staatsbosbeheer, waarvan er zes op Texel zijn. Het schilderij dat nu aan Ecomare is geschonken, is een kleinere versie van een van die zes. Deze heeft Van Boxel aan de heer Epe geschonken, waarna het altijd in de familie is gebleven.

Het schilderij is niet ondertekend, waardoor Oosterbaan niet met 100 % zekerheid durft te zeggen dat het een Van Boxel is. Alles wijst daar echter wel op: het schilderij lijkt tot op detailniveau op het schilderij dat in het kantoor van Tatenhove BV hangt en in de erfenis zaten ook portretten van de heer en mevrouw Epe die wel ondertekend zijn door Van Boxel. Ook de jongste dochter van de schilder, Marianne van Boxel, is er zeker van dat het schilderij door haar vader is gemaakt.

Het imposante schilderij is op vrijdag 18 oktober getoond aan de pers en medewerkers van Staatsbosbeheer en Stichting Texels Museum. Bij de presentatie gaf Wilma Eelman uitleg over de cultuurhistorische achtergrond van het schilderij. Ook aanwezig was Marianne van Boxel. Zij vertelde ontroerd te zijn om te zien hoe het werk van haar vader op Texel onthaald wordt. Het kunstwerk is helaas niet in een staat die het geschikt maakt om tentoon te stellen. Daarvoor moet het eerst worden opgeknapt. Hij is wel opgenomen in de collectie, maar wordt voorlopig in depot gehouden.