TEXEL - Mede dankzij de Rabo ClubSupport-actie gaan de dierverzorgers van Ecomare op cursus. De actie bracht maar liefst € 719,32 op voor het centrum. Het geld gaat gebruikt worden voor een training 'omgaan met publiek' voor de dierverzorgers. Ecomare wil iedereen die een stem aan dit doel heeft gegund, hartelijk bedanken.

Afgelopen vrijdag 5 november mochten alle clubs, verenigingen en stichtingen die hadden meegedaan met de Rabo ClubSupport-actie een cheque in ontvangst nemen tijdens een feestelijke avond in De Kampanje. Marion Barth, zakelijk directeur van Stichting Texels Museum, en Eva van Ginkel, medewerker fondsenwerving, waren er namens Ecomare. Marion Barth: "Wat een mooi bedrag hebben we opgehaald met deze actie! Heel fijn dat ons doel zo gesteund wordt door de leden van de Rabobank."

Met 'ons doel' refereert Marion aan een geplande cursus voor de dierverzorgers, om publiek op het strand beter te kunnen informeren en om te gaan met negatieve gevoelens van omstanders. Niet elke zeehond die op het strand ligt heeft hulp nodig en uitleg is dan heel belangrijk. Mensen zijn zeer betrokken bij zeehonden en denken soms dat het dierenwelzijn gebaat is bij opvang, terwijl de professionals de situatie anders inschatten. Dit kan tot botsingen leiden. In de cursus leren de verzorgers hier beter mee om te gaan en eventueel onbegrip om te buigen naar begrip en waardering.