TEXEL - De 54-jarige Annette Krauß schreef een Duitstalige krimi die zich geheel op Texel afspeelt. "Tatort: Texel" heet het 320 pagina's tellende werk en heeft als ondertitel "Ein Küstenkrimi für Fortgeschrittene" (Een kustkrimi voor gevorderden). Het boek omvat ook enkele kaartjes, foto's en een invulmatrix om het overzicht te houden. Vooralsnog is het alleen via Amazon te verkrijgen, als pocket en als e-book. Het is te verwachten dat het boek ook in de lokale handel verkrijgbaar zal zijn. Een Nederlandse vertaling wordt in overweging genomen als het boek een succes wordt.

Een samenvatting van de inhoud, vertaald van de flap:

Ella ontdekt met haar partner Michi hun liefde voor het eiland. Met zes andere toeristen bouwen ze een vriendschap op en verblijven jaar op jaar op dezelfde plek als groep vakantie vieren. Langzaam ontstaan er intriges. Jeugdidealen wijken voor nijd en na zonsondergang raast de partnerstoelendans. Er wordt gesurft op de gevaarlijke rug die weten en niet-weten scheidt. Welke prijs wordt daarvoor betaald?

Zodra een caravan van het gezelschap afbrandt, begint het tijdperk van de vraagtekens. Bestaat er een verband tussen de bizarre dromen van de ik-persoon met de realiteit? Wat heeft de Texelaar Kees met de tragedie te maken? Bestaat er zoiets als Texel-DNA? In vrolijke ontkenning proberen ze de onderlinge cohesie en de vakantiestemming te bewaren. Een kettingreactie van vermoedens, ontdekkingen en emoties leiden tot een nieuwe orde waarin twee vrienden ontbreken.

Een krimi met vers DNA, want er mag ook gelachen worden. Texelfans kunnen zich verheugen op vele aha-erlebnissen. Anachronismen zijn tot stijlmiddel verheven, een wilde synthese van vele decennia omspant meerdere generaties.

Annette is sinds 2019 ingezetene van Texel en heeft meerdere titels in verschillende genres op haar naam staan.