DE KOOG - Ecomare nodigt iedereen met de naam Dogger uit voor de feestelijke opening van de nieuwe tentoonstelling `Doggerland`, op donderdag 16 november. Op de verdieping boven de permanente tentoonstelling Wonderlijk Wad wordt momenteel de tentoonstelling ‘De Kraak’ vervangen door ‘Doggerland’. Voor deze tijdelijke tentoonstelling die een jaar te bezichtigen blijft, keert een oude bekende terug naar het museum: het levensechte model van de wolharige neushoorn.


In de prehistorie maakte Texel deel uit van een enorme vlakte die tot Engeland liep. Deze vlakte, waar nu de zuidelijke Noordzee ligt, werd Doggerland genoemd. Er liepen grote zoogdieren zoals mammoeten, reuzenherten en wolharige neushoorns. De mensen die er woonden, jaagden op die dieren en maakten werktuigen van de botten en geweien. Restanten van deze verdwenen wereld worden nog altijd opgevist en gevonden. Het verhaal van Doggerland wordt in de tentoonstelling verteld aan de hand van deze vondsten.

Doggerland is een reizende tentoonstelling, gemaakt door het Rijksmuseum van Oudheden. Bij Ecomare wordt de opstelling aangevuld met een vitrine met vondsten van Texelse verzamelaars. Er is nóg een link naar Texel: Dogger is een bekende naam op het eiland. Daarom nodigt Ecomare iedereen die Dogger heet uit om op donderdag 16 november om 16 uur de opening bij te wonen. De Doggers die in de Texelse telefoongids staan, hebben een uitnodiging thuis ontvangen. Wie wel de naam draagt maar geen papieren uitnodiging heeft, kan dit bericht als uitnodiging beschouwen.

De tentoonstelling Doggerland is georganiseerd binnen het project Onder Ons van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de VriendenLoterij. Dankzij genereuze steun van de VriendenLoterij kan het RMO in samenwerking met 10 Nederlandse musea de rijkscollectie archeologie in de periode 2023 – 2027 door Nederland laten reizen, met als doel om zoveel mogelijk mensen in Nederland de kans te geven deze rijkscollectie in hun eigen regio te bewonderen.