TEXEL - De reizende tentoonstelling Boten bij de vis is aangemeerd bij Museum Kaap Skil. Op zaterdag 15 september openden vissermannen Maarten Drijver en Cor de Wolf deze unieke expositie over Zuiderzeevissers. Zij vertegenwoordigden hierbij het heden en verleden van de Texelse visserij. Ontdek in tentoonstelling de boten die van Texel tot Spakenburg gebruikt werden, de werven waar deze gemaakt werden, en de onderlinge verschillen en overeenkomsten in de Zuiderzeevisserij.

Zuiderzeevissers
Op de Zuiderzee werd, afhankelijk van het seizoen en de visstand, op verschillende soorten vis gevist. De schepen moesten niet alleen snel en goed kunnen zeilen, maar ook voldoende plaats bieden om de gevangen vis vers op te slaan. Daarnaast moest een schip veilig en sterk zijn. Verschillende dorpen rond de Zuiderzee gebruikten verschillende soorten boten. Het waren onder meer aken, botters, blazers en vletten. De Texelse vissers voeren vooral op blazers. De blazer TX11 uit 1894, waarvan de restanten bij Kaap Skil te zien zijn, is hier een voorbeeld van. Modellen van de verschillende soorten schepen zijn te zien in de tentoonstelling.

Uniek beeldmateriaal
Naast scheepsmodellen bevat Boten bij de vis uniek beeldmateriaal van scheepswerven en originele objecten uit de visserij. Op een touchscreen is bovendien een digitaal archief te raadplegen, met aanvullend fotomateriaal en filmfragmenten. Op Zuiderzeecollectie.nl is dit digitale archief nog verder uitgebreid met artikelen, boeken en aanvullend fotomateriaal.

Scheepswerven
De visserij was één van de belangrijkste bronnen van voedsel en inkomsten voor de dorpen en steden rond het water, van Texel tot Spakenburg. Er ontwikkelde zich langs de Zuiderzeekust een ware visserij-industrie met scheepswerven, zeilmakerijen en touwslagers. Bijna elke vissersplaats had wel een scheepswerf. In Oudeschild was die van familie De Wijn. Daar werden de blazers van Texelse vissers onderhouden. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de komst van metalen schepen, raakten de houten schepen in onbruik voor de visserij. Sommige kregen een nieuwe functie in de pleziervaart. De overgebleven scheepswerven richtten zich op scheepsonderhoud of andere vormen van scheepsbouw.

Gezamenlijk project
Museum Kaap Skil is een van de negen musea uit het Zuiderzee netwerk die hebben bijgedragen aan de realisatie van de tentoonstelling Boten bij de vis. Doel van dit gezamenlijke project was de geschiedenis en cultuur van het Zuiderzeegebied zo goed mogelijk over te brengen. De tentoonstelling reist van januari 2018 tot en met januari 2020 langs acht musea uit het netwerk. De expositie is tot 11 november 2018 te zien in Museum Kaap Skil.

Over Netwerk Zuiderzeecollectie
Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband van 22 organisaties die erfgoed van de Zuiderzee beheren. Het netwerk ging van start in oktober 2016. Het richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden. De deelnemende instellingen richten zich op een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van twee reizende tentoonstellingen: Boten bij de vis en Jong gekleed, oud gedaan.

De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Netwerk Digitaal Erfgoed, de Gemeenten Edam-Volendam, Bunschoten-Spakenburg, Waterland en Hoorn.