TEXEL - Goed nieuws van STIFTexel voor Ecomare: het toeristische stimuleringsfonds draagt €1000,- bij aan de bouw van het skelet van de walvis die in 2017 bij Paal 17 aanspoelde. Het skelet wordt komend voorjaar op Texel terugverwacht. Tot dan is preparateur Chris Walen druk bezig hem in elkaar te puzzelen in zijn schuur in Friesland.

Dankzij een aantal grotere giften, waaronder die van STIFTexel, en vele particulieren die een bot van de vinvis hebben 'geadopteerd', zal het immense skelet van de vinvis over enkele maanden bij Ecomare te zien zijn. Er is steeds uitgegaan van een lengte van 18 meter, maar bij het uitzoeken en selecteren van de wervels, ontdekte de preparateur dat er vier lendenwervels ontbreken waar nog wel de doornuitsteeksels van aanwezig zijn. Deze wervels gaat hij, in een afwijkende kleur, namaken. Het gevolg is wel, dat er een stuk lengte bij komt. Volgens Pierre Bonnet, verantwoordelijk voor dit project, is dat geen probleem: "Ook nu het skelet ruim 20 meter blijkt te beslaan, is er voldoende ruimte voor in het Zeeaquarium."

De kaken en schedel van de vinvis zijn al te zien in Ecomare, in respectievelijk de Walviszaal en het Zeeaquarium. Chris Walen zet de rest van het skelet in zijn atelier in zes delen in elkaar. Bij Ecomare zullen de zes stukken en de kop aan elkaar worden bevestigd en aan het plafond van de aquariumzaal worden opgehangen. Pierre verwacht dat deze enorme operatie voor de meivakantie is afgerond.