TEXEL - In de polders Dorpzicht, Robbenjager en de Eendrachtspolder op Texel komt de waterplant watercrassula voor. Dat is geen goed nieuws.


De watercrassula is een bedreiging voor de duinvalleien, natte graslanden en waterlopen. De plant groeit namelijk erg snel en vormt dikke matten in het water. Hierdoor kan water niet goed doorstromen. Planten en dieren hebben hier last van. Reden genoeg om de watercrassula te bestrijden.

Hoe gaat de bestrijding in z’n werk?
Half maart begint het broedseizoen. Om de aanwezige vogels zoveel mogelijk te ontzien wordt pas na het broedseizoen gestart met bestrijdingswerkzaamheden. Op dit moment wordt beoordeeld wat de beste oplossing is om de watercrassula te bestrijden. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is de plant vernietigen door middel van afgraven. Vervolgens moet je jarenlang bekijken of de plant terugkomt. Een tweede optie is om de grond ongeschikt te maken als groeiplaats.

Gemeente Texel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland werken samen om de watercrassula te bestrijden. Stichting Bargerveen geeft advies en Soontiëns Ecology voert de werkzaamheden uit.

Wat is de watercrassula?
De watercrassula komt van oorsprong niet in Nederland voor. Het is een groene plant met vlezige bladeren die zich heel snel verspreidt. Uit een stukje van slechts een paar millimeter kan al een nieuwe plant groeien.

Niet de eerste keer
In 2018 was er in de Texelse polder Ceres ook sprake van een besmetting van watercrassula. Door ophoging van het terrein zijn daar de natte gebieden gedempt. Hiermee wordt een ongunstige groeiomgeving voor de watercrassula gecreëerd, waardoor de plant verdwijnt. Sindsdien bekijken enthousiaste vrijwilligers of de plant voorkomt. Helaas is dat nu het geval. Besmetting gebeurt doordat kleine stukjes plant meeliften op maaimachines of met watervogels. Nu de watercrassula op verschillende gebieden in Texel in watergangen zit, is de kans op verspreiding extra groot.

Ziet u ergens een watercrassula?
Als u een watercrassula ziet, kunt u dit melden op waarneming.nl