DE COCKSDORP - De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer bestrijden de watercrassula in natuurgebied Dorpzicht nabij De Cocksdorp op Texel. De waterplant vormt een bedreiging voor de natuur en watersystemen op Texel.


Foto: Staatsbosbeheer

In augustus wordt 1 kreek daarom omgevormd tot kruidenland, zodat de watercrassula zich niet verder kan verspreiden. Op 13 juli is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden.

Watercrassula

Watercrassula is een aquarium- en vijverplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Het is een groene plant met kleine bladeren die zich razendsnel kan verspreiden via bijvoorbeeld vogels of maaimachines. Uit een stukje van slechts een paar millimeter kan al een nieuwe plant groeien. De plant vormt een grote bedreiging voor de natte duinvalleien, natte graslanden en zoetwatersystemen op Texel. Om verdere verspreiding te voorkomen is besloten een met watercrassula besmette kreek op Texel te dempen.

De afgelopen jaren heeft de watercrassula elders in Nederland voor overlast gezorgd. Hierbij zijn waardevolle gewassen overwoekerd en kan het opvangen van water voor drogere periodes niet meer worden gegarandeerd. Om te voorkomen dat dit ook op Texel gebeurt, bestrijdt de provincie samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Texel actief de watercrassula op Texel.

Werkzaamheden

Vanaf augustus start de aanpak van de kreek in natuurgebied Dorpzicht. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er geen schade optreedt aan aanwezige soorten of de verspreiding van watercrassula. De uitvoering duurt naar schatting 2 tot 3 maanden. In het najaar van 2021 is een deel van de grond voor het omvormen al naar het terrein gebracht, waardoor het aantal transportbewegingen buiten Dorpzicht beperkt is. Wanneer de kreek gedempt is, wordt het ingezaaid met een voor dit gebied aangepast lokaal Texels kruidenzaadmengsel. Het Eierlandskanaal dat aan de kreek grenst wordt verbreed. De grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de kreek te dempen.

Informatiebijeenkomst

Over de werkzaamheden organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 juli van 19.00 tot 20.30 uur, in het sociaal-cultureel centrum Het Eierlandsche Huis, Klimpstraat 33, De Cocksdorp. Vooraf aanmelden is niet nodig.