TEXEL - Na de officiële afronding van de werkzaamheden in januari, was het op zaterdag 24 juni 2023 tijd om de nieuwe inrichting van natuurgebied Waalenburg te vieren. Het was een drukbezochte dag bij Natuurcentrum De Marel. Met activiteiten voor jong en oud, presentaties over de werkzaamheden en de unieke natuur op Texel én veel zonneschijn.


In opdracht van de provincie Noord-Holland en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), startten de werkzaamheden in 2019. Sinds 2020 is het waterpeil stapsgewijs opgehoogd, zodat het oorspronkelijke waterrijke natuurgebied terug kan komen. Door het dempen van bepaalde watergangen en het terugbrengen van oude watergangen is het oorspronkelijke waterstelsel van het gebied hersteld.

Het gebied kan water nu beter opslaan en omgaan met drogere perioden. Dit is gunstig voor de flora en fauna die het natuurgebied rijk is. Waalenburg heeft een unieke biodiversiteit die grotendeels afhankelijk is van het drassige grasland, zoals orchideeën en (weide)vogelsoorten zoals de grutto, kievit en kemphaan.

‘Beleef Waalenburg’: een feestje voor Texelse flora en fauna
Op zoek naar verschillende (weide)vogels tijdens een van de vogelexcursies

Monitoring blijft belangrijk

De grote, zichtbare werkzaamheden zijn nu klaar. Er worden in het gebied alleen nog wat kleine, afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Natuurmonumenten doet het dagelijks beheer van het gebied. Bij de start van het project is afgesproken dat de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap, 10 jaar blijft monitoren in Waalenburg. Dit betekent dat de provincie de komende jaren op de achtergrond betrokken blijft om te onderzoeken hoe het (grond)waterpeil zich ontwikkelt en welke effecten dit heeft op het natuurgebied en de omgeving.