TEXEL - Op donderdag 20 september jl. nam Sander Boschma als directeur van Artex Kunstenschool Texel in Drachten het 'Meer Muziek in de Klas' estafettestokje over van Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk Fryslân en nauw betrokken bij Meer Muziek in de Klas Lokaal Fryslân.

In Drachten was Boschma samen met Artex' muziekvakleerkracht Mariken Stoverinck aanwezig bij het feestelijke programma om de ondertekening van het vierde 'Meer Muziek in de Klas' samenwerkingsconvenant te vieren. Namens onder andere schoolbesturen, culturele instellingen, de provincie, Friese gemeenten, Pabo, conservatoria en muziekverenigingen tekenden zij samen met de kinderambassadeur Joas Swart onder toeziend oog van Koningin Maxima een convenant waarin de betrokken partijen afspreken dat alle Friese basisschoolkinderen in 2022 een gelijke kans hebben om zich muzikaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Met deze ondertekening was Friesland de vierde regio die zo'n samenwerkingsconvenant aangaat.

Op Texel krijgen alle leerlingen in het basisonderwijs muziekles en kunnen alle kinderen terecht bij o.a. Artex voor de muzikale en culturele kennismaking, verdieping en ontplooiing. Op Texel worden afspraken gemaakt voor de verankering van het muziek- en cultuuronderwijs op de basisscholen én in het voortgezet onderwijs op OSG de Hogeberg en over de toegankelijkheid van het buitenschoolse muziek en cultuuronderwijs voor alle Texelse kinderen.