OUDESCHILD - Komend weekend, op 17 en 18 juni, zijn de Nationale Archeologiedagen. Ook bij Museum Kaap Skil zijn er daarom extra activiteiten. Duikers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoeken momenteel het 17e-eeuwse scheepswrak BZN9. Maritiem archeoloog Thijs Coenen vertelt erover in een lezing op zaterdag om 11.30 uur in de Museumstudio van Museum Kaap Skil. In het Archeolab zijn studenten de hele dag bezig met vondsten uit dit wrak.


Onderwaterarcheologie is de bron van een groot deel van de collectie en verhalen bij Museum Kaap Skil. Texelse duikers hebben de meest uiteenlopende objecten boven water gehaald, afkomstig van eeuwenoude scheepswrakken die voor de kust van Texel op de zeebodem liggen. De schepen zijn in de 16e, 17e en 18e eeuw gezonken op de toenmalige Reede van Texel. Wrakken die snel met zand bedolven raakten, zijn als tijdscapsules bewaard gebleven. Een selectie van de duizenden opgedoken vondsten is te zien in de tentoonstellingen in Museum Kaap Skil.

Door veranderende zeestromingen spoelen er soms wrakken vrij. Dit is nu onder andere het geval met het scheepswrak dat de Burgzand Noord 9 (BZN9) wordt genoemd. Dit was een vermoedelijke Straatvaarder, die voer naar het Middellandse zee gebied. De RCE houdt de dynamiek op de zeebodem nauwlettend in de gaten zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de scheepswrakken te behouden. Een aantal wrakken zijn om deze reden afgedekt. Soms is behoud op die plek echter niet mogelijk, zoals met de BZN9. Van 5 juni tot 30 juli graaft een team van de RCE de BZN9 daarom op. Ze brengen de scheepsconstructie nauwgezet in kaart en halen vondsten boven water. Thijs Coenen vertelt in zijn lezing over dit onderzoek en over het werk van de RCE in de Waddenzee.

Opgedoken vondsten worden onderzocht, beschreven, geanalyseerd en indien nodig behandeld om verval te voorkomen. Archeologiestudenten zijn hier, gedurende de periode dat er naar de BZN9 wordt gedoken, elke woensdag mee bezig in het Archeolab. Bezoekers van Museum Kaap Skil kunnen meekijken bij hun werkzaamheden en vragen stellen. Ook op zaterdag 17 juni zijn de studenten er de hele dag aan het werk.

De lezing van Thijs Coenen begint om 11.30 uur en vindt plaats in de Museumstudio van Museum Kaap Skil. Goed om te weten: deze ruimte is alleen met een trap te bereiken. De toegang tot de lezing is gratis voor bezoekers van het museum. Vanwege de beperkte ruimte, is het wel noodzakelijk om een gratis kaartje bij de receptie te halen, zolang de voorraad strekt.