OUDESCHILD - De molenaars en bestuursleden van De Traanroeier worden alweer zenuwachtig. Het einde van het jaar nadert; hoe houden we de molen veilig voor vuurpijlen en lichtkogels? Vandaar hierbij weer een oproep om geen lichtkogels af te steken en vuurpijlen uit de buurt te houden.

Lichtkogels zijn bedoeld om als noodsignaal te gebruiken als een schip op open water in de problemen raakt. Het afsteken ervan op land is levensgevaarlijk. Het is niet in te schatten waar de brandende resten neerkomen. Komt het op een brandbaar object als een molen, dan is deze bijna per definitie verloren.

Ook vuurpijlen kunnen gevaarlijk zijn voor rieten daken en houten bouwwerken. Door ze uit de buurt van brandbare gebouwen af te steken, kan het gevaar beperkt worden. Molen De Traanroeier staat midden in een woonwijk en loopt daardoor meer risico dan een molen die in het open veld staat. De molenaars en bestuursleden hopen dat het vuurwerk rond de molen beperkt blijft en dat iedereen rekening houdt met dit beeldbepalende monument in Oudeschild.