DE KOOG - De blikvanger van het museum van Ecomare gaat verhuizen! Het levensechte model van de wolharige neushoorn, dat sinds 2003 in de tentoonstelling van Ecomare stond, verhuist in januari naar Museum Natura Docet Wonderryck Twente. Conservator Arthur Oosterbaan geeft ter gelegenheid van dit afscheid op maandag 16 december om 20 uur een lezing over de tijd waarin wolharige neushoorns rondliepen in onze contreien. De toegang bedraagt € 5,-.

Het indrukwekkende model van de wolharige neushoorn markeerde het tentoonstellingsonderdeel over de ijstijd in het museum van Ecomare. Samen met de botten van uitgestorven landzoogdieren die uit de Noordzee zijn opgevist en kleine modellen van die dieren, gaf het een beeld van welke diersoorten er ooit hebben rondgelopen op de plek waar nu de Noordzee ligt. Vanaf januari wordt de zaal waarin het model staat verbouwd voor een nieuwe tentoonstelling over het waddengebied. Hierin komt de wolharige neushoorn niet terug.

Voor het model van het imposante dier uit de ijstijd, gemaakt door Remie Bakker, is een tijdelijke bestemming gevonden: Museum Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp. Op 16 december zal Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan ter afscheid een lezing houden over de wolharige neushoorn en andere bewoners van het Noordzeegebied in de laatste ijstijd.

De lezing gaat over de bewoners van de mammoetsteppe, die zich tijdens de laatste ijstijd, zo’n 40.000 jaar geleden, uitstrekte van Ierland via Siberië tot Canada. In het Noordzeegebied zijn veel botten uit die tijd gevonden, onder andere door Texelse vissers. Daardoor is er ook veel bekend over het leven in die periode. Welke dieren leefden hier, hoe leefden ze, waarom zijn ze verdwenen?

De lezing vindt plaats in het Veldcentrum van Ecomare, maar natuurlijk wordt er ook een kijkje genomen bij het model. De lezing is op 16 december, aanvang 20 uur, entree 5 euro. Het model van de wolharige neushoorn is de hele kerstvakantie nog in volle glorie te zien in Ecomare. Daarna gaat hij voor minimaal een jaar naar Twente.