TEXEL - Woensdag 17 oktober 2018 om 19.30 uur, vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten onder andere:
- Evaluatie STIFT
- Startnotitie Toeristisch Toekomstplan
- Realiseren zonnepanelen
- Herstelbesluit ‘Reparatieplan Buitengebied, Notareserves en voorzieningen 2018.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van vergaderagenda’s en besluitenlijsten? Meldt u dan aan via griffier@texel.nl Wilt u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl of telefoon 14 0222) of kijk op www.texel.nl/raad.