TEXEL - Vissers die staand want willen vissen kunnen hiervoor ook dit jaar vrijstelling op dit verbod krijgen. Hiervoor moeten alle staand want vissers zich elk seizoen weer melden bij de gemeente. Staand want vissen is met een vrijstelling toegestaan. De regels die hiervoor gelden staan op www.texel.nl (zoekterm staand wantvissen). Op de kaart staand want visserij op deze website staat waar er allemaal gevist kan worden en met welk materiaal.

Melden bij de gemeente kan door het meldingsformulier op de website in te vullen. U krijgt dan een zaaknummer via de e-mail. Als alle gegevens goed zijn gaat de vrijstelling na twee weken in. Als er iets niet klopt wordt er contact met u opgenomen. Het zaaknummer moet goed zichtbaar (bijvoorbeeld op een boei) aan het staand want bevestigd worden, zodat dit ook met hoog water te zien is. Een melding kost € 81,05.

Naast de regels voor staand wantvissen gelden er nog andere regels. Auto’s mogen bijvoorbeeld niet op het strand en bijvangst van bruinvissen moet doorgegeven worden. Alle regels staan op de website.

De gemeente Texel en de andere Waddeneilanden gebruiken de vrijstelling van het verbod op staand wantvissen. Om te zorgen dat recreatief staand want visserij ook in de toekomst mogelijk blijft is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt en er elk jaar vrijstelling aangevraagd wordt.