DEN BURG - Wethouder Jaap Vlaming (Groen Links) heeft tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 oktober zijn functie neergelegd.

Tijdens de raadvergadering van 21 oktober 2020 sprak wethouder Jaap Vlaming de volgende tekst uit:

Aan de gemeenteraad van Texel

Op 16 september jl. gaf de Raadsfractie van GroenLinks Texel aan om niet meer aan te schuiven bij het coalitie-overleg, omdat in haar ogen weinig of geen rekening wordt gehouden met elkaar. Wel sprak GroenLinks vertrouwen uit in college en collegeprogramma. Afgelopen donderdag 15 oktober werd ik vanuit het resterend coalitiegedeelte (Texels Belang en VVD) bijgepraat, met de vermelding dat men op zoek was naar een coalitie met een numerieke meerderheid.

Er is met 'alle partijen' gepraat, zo wordt gezegd. Maar niet met GroenLinks. Dat houdt in dat er bij de resterende coalitiepartijen dus geen interesse is in het herstellen van een breuk, hooguit in het aanwijzen waar die is ontstaan. En verder wordt die breuk klaarblijkelijk gekoesterd. Als dan ook bij de anderen geen belangstelling is om met elkaar door te gaan, heeft het ook voor mij geen zin om te wachten op een soort 'relatie-therapie' die niet gewild is. En neem ik hierbij ontslag per heden.

Ik dank het college voor de fijne samenwerking. Ik denk dat we als echt 'collegiaal bestuur' goed hebben gewerkt. Ik dank de raad voor de samenwerking. Voor zowel cultuur als sport zijn beslissingen genomen die mij als portefeuillehouder gelukkig maken. Voor het vertrouwen in preventie bij de benadering van het Sociaal Domein. Niet achteraf lappen, maar proberen te voorkomen. Preventie voor alles. Voor het draagvlak om volgens het IJslands model aan de slag te gaan. Meer geluk voor onze jeugd. Voor de geschiedenis en de archeologie van Texel. Van hoge waarde en tot voor kort nauwelijks op waarde geschat. Ik dank mijn collega's in het regionale en bovenregionale overleg. In mijn beleving zijn we uitermate opbouwend bezig.

Maar dat alles zou niet kunnen als er niet een heel gemotiveerd team achter staat dat het inhoudelijke werk voor zijn rekening neemt. Ik bewonder jullie. Overal in het land wordt gezocht naar wegen om het Sociaal Domein en de Jeugdzorg efficiënt te organiseren; daarin loopt Texel behoorlijk voorop. Aan de raad wil ik graag meegeven: Met de medewerkers van het Sociaal Team, van De Bolder en al die anderen hebben we goud in handen.

Voor de raad en voor mijn opvolger: Voor goede honing heb je werkers, de bijen, nodig. Maar nog veel belangrijker zijn de bloeiende velden die de nectar leveren.

Laat Texel bloeien als een bloemenzee.

Jaap Vlaming