TEXEL - Wethouder Edo Kooiman heeft op maandag 2 juli officieel het strandseizoen van 2018 geopend. Hij werd bijgestaan door de Texelse Reddingsbrigade, het Utrechts Studenten Werkkamp, de badmeesters en gemeentewerken. Vanaf nu tot en met 31 augustus worden de posten bij de strandslagen 9, 12, 15 en 17 bewaakt door het Utrechts Studenten Werkkamp en de slagen 19, 20, 21 en 28 door de Texelse reddingsbrigade. Alle bewakers zijn gediplomeerd.

Afgelopen winter en voorjaar hebben de vrijwilligers van beide organisaties hard gewerkt aan de voorbereiding op het komende seizoen. Zo is er getraind en geoefend en nieuwe strandbewakers hebben een eendaagse opleiding afgerond waarna ze verder in de praktijk op het strand zijn voorbereid.

De Texelse Reddingsbrigade heeft ongeveer 270 leden, de helft daarvan houdt zich de komende negen weken per toerbeurt bezig met de bewaking van de stranden. Van het Utrechts Studenten Werkkamp zijn dat er ca. 25. De bewakers bemannen de uitkijkposten op de stranden en patrouilleren, zowel lopend als varend. Ze beantwoorden vragen, wijzen bezoekers op mogelijke gevaren, helpen ouders en kinderen die elkaar uit het oog hebben verloren en verlenen EHBO. Daarnaast helpen de vrijwilligers baders en zwemmers in nood.