OUDESCHILD - In opdracht van de gemeente Texel en met subsidie van de provincie Noord-Holland - vervangt aannemersbedrijf Klaver de walstroom- en drinkwatervoorzieningen voor de scheepvaart in de haven van Oudeschild. De werkzaamheden vinden plaats van 15 april tot 1 juli 2021. Gedurende deze periode kan dit enige hinder langs de kades van de haven veroorzaken.


Stiller en schoner
Vervanging van de voorzieningen is noodzakelijk omdat de huidige voorzieningen niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Vervanging draagt bij aan een stillere haven en schonere lucht. alle benodigde energie wordt lokaal opgewekt via het energienetwerk van het CIV smart grid en is volledig duurzaam.

Zelfvoorzienend
Dankzij de samenwerking met CIV Texel (Visserijcoöperatie) wordt de haven in Oudeschild één van de eerste havens in Nederland die de walstroom volledig zelfvoorzienend opwekt. De gemeente Texel en CIV Texel hebben hiervoor een overeenkomst gesloten voor een periode van 15 jaar.

1 juli klaar
Naast het aanleggen van een nieuw walstroomnetwerk worden ook de drinkwatervoorziening voor schepen volledig vervangen. De werkzaamheden hiervoor starten eind april 2021, de verwachting is dat beide voorzieningen 1 juli in gebruik kunnen worden genomen.