DEN HOORN - Dinsdag zijn de werkzaamheden aan de Rommelpot weer opgestart. Dit als gevolg van een snelle uitspraak van de rechter op een bezwaar tegen de herinrichting aldaar. Het traject is begin voorjaar 2024 weer open voor alle verkeer.


Planning blijft haalbaar

Het bezwaar richt zich op het besluit om de fietspaden te verbreden waardoor de weg zelf eenrichtingsverkeer wordt. De rechter heeft bezwaarmaker in ongelijk gesteld. Door de ongewoon snelle uitspraak kan de gemeente zijn werkzaamheden nu hervatten. De planning komt hiermee niet in gevaar.

Achtergrond

Tijdens de zitting op 16 oktober verzocht de rechter de gemeente de wegwerkzaamheden stil te leggen gedurende het proces. Langdurige stillegging van de werkzaamheden zouden de planning ernstig verstoren. Asfalteringswerkzaamheden konden zo worden uitgesteld tot het voorjaar vanwege temperatuurvereisten.