TEXEL - De gemeente Texel maakt zich met de boeren grote zorgen over het tekort aan regen. De aanhoudende droogte heeft grote gevolgen voor onze agrarische sector. Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden; wateroverlast door forse regenbuien en watertekort door langere droge periode. De gemeente treft maatregelen om beter om te kunnen gaan met zowel de wateroverlast als het watertekort. Een hiervan is het opvangen van regenwater in bassins, zodat dit water in droge periodes te gebruiken is.

De huidige droge periode stelt het eiland voor grote problemen. We moeten erg voorzichtig zijn met het gebruik van ons schaarse zoete grondwater. Verzilting ligt permanent op de loer. De sector die hieronder het meest lijdt is de landbouwsector. Ook voor de gemeente geldt een verbod op gebruik van drinkwater en grondwater.

Wateropslag voor droge periodes
Door de aanleg van waterbassins heeft de gemeente voor noodgevallen, een kleine hoeveelheid water achter de hand. Deze bassins worden tijdens regenbuien gevuld met regenwater. Tijdens droge periodes kan dit water gebruikt worden voor het in stand houden van de jonge aanplant. Zo gaat dit niet ten koste van grond- of drinkwater. De waterbassins bevinden zich in de Cocksdorp onder het waterplein en in Den Burg bij het zwembad.

Eigen wateropvang
De gemeente roept inwoners op om ook zelf regenwater op te vangen in regentonnen of tuinvijvers, zodat dit in periodes van schaarste te gebruiken is. Het gebruik van wateropslag wordt ook in de landbouwsector toegepast. De huidige waterbassins zijn echter ontoereikend om het volledige tekort aan zoet water tijdens de extreme droogte te kunnen opvangen.

De gemeente Texel staat, samen met de rest van Nederland, aan het begin van de werken aan de effecten van deze klimaatverandering. De grootste uitdaging zit in het bergen van overvloedige neerslag om dit te gebruiken in tijden van schaarste. Samen met onder andere de landbouwsector, het Hoogheemraadschap en het waterleidingbedrijf ze de gemeente haar schouders onder deze grote uitdaging; nu en in de komende decennia.