TEXEL - Het zal weinig mensen zijn ontgaan; de Prins Hendrikzanddijk is grotendeels gereed. Om het gebied alvast te beleven, stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het wandelpad vanaf de voorjaarsvakantie open. Het wandelpad sluit aan bij het ommetje Ceres en biedt een mooie gelegenheid om het gebied te bekijken.

Tijdelijke openstelling en werkzaamheden
Het pad bestaat nu nog uit zand, dus trek stevige schoenen aan. Ondanks dat er nog wordt gewerkt kan er gewandeld worden in het gebied. Langs het pad staat een tijdelijke afzetting zodat de overige bouwwerkzaamheden aan het project veilig door kunnen gaan. In de laatste week van april wordt het pad nog één week gesloten om de semi-verharding aan te brengen. Vanaf medio juli zijn alle werkzaamheden afgerond en zijn ook het fietspad en het vogeluitkijkpunt klaar. Het gebied is dan voor iedereen te beleven: het wandel- en fietspad en het vogeluitkijkpunt zijn ook toegankelijk voor mindervaliden.

Toegankelijkheid en natuurwaarden van het gebied
De Prins Hendrikzanddijk ligt in een Natura2000-gebied en draagt daarmee bij aan het versterken van de natuurwaarden. Met de aanleg van duinen en kwelders ontstaat nieuwe natuur voor wadvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en bergeend. Sommige van deze vogelsoorten hebben het moeilijk. Daarom is het goed dat een nieuw gebied is ontwikkeld waar deze vogels rustig kunnen verblijven en een broedplaats kunnen vinden.

Het natuurgebied van de Prins Hendrikzanddijk is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Om de natuur niet te verstoren en tegelijk bezoekers te laten genieten van dit gebied worden in het landschap een fietspad, wandelpad en het vogeluitkijkpunt aangelegd. Zolang iedereen op de paden blijft, kan de natuur zich ontwikkelen én bewonderd worden. Bovendien kan het Hoogheemraadschap dan veilig de laatste werkzaamheden uitvoeren.

Beleefcentrum
Ook vanuit het beleefcentrum boven op de dijk (tegenover het gemaal Prins Hendrik) blijft het voorlopig mogelijk het project te bekijken. Filmpjes, een viewer en informatiepanelen geven een beeld van de werkzaamheden in het gebied.

Lees meer over het project.
Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier