TEXEL - Het Waddenfonds start met de tweede ronde van de subsidieregeling 'brede openstelling' voor projecten die een impuls zijn voor economie en ecologie in het waddengebied. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op deze regeling. In totaal is € 8 miljoen beschikbaar, met een maximum van € 500.000,-- per subsidieaanvraag. Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, zet het Waddenfonds een voucherregeling in.

Met de vouchers kunnen initiatiefnemers van projecten extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. Het Waddenfonds financiert de voucherregeling. Voorzitter Henk Staghouwer: "Met deze extra service willen we de kwaliteit en de hoeveelheid projecten in de Waddenregio vergroten."

Projecten die in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten betrekking hebben op minstens één van de acht thema’s van het Waddenfonds:

-Natuur
- WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling)
- Bodem, water, licht en geluid
- Duurzame recreatie en toerisme
- Verduurzaming energiehuishouding
- Duurzame waddenhavens
- Duurzame visserij
- Duurzameagrarische sector

Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema’s, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee of meerdere thema’s. Begin september worden informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling georganiseerd voor potentiële aanvragers. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019 (12.00 uur).

De aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds.

Heeft u vragen?

Lees meer over subsidie aanvragen bij het Waddenfonds of neem contact op met een van de programmaregisseurs van het Waddenfonds (058 – 233 9020).