TEXEL - Donderdagavond 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe inrichting van de Emmalaan. Er is ingestemd met een variant waarbij er vrijliggende fietspaden langs de Emmalaan worden gerealiseerd.

De gekozen variant was een van de opties die door een onafhankelijk verkeerskundig bureau is opgesteld. Deze variant was door verschillende belanghebbende partijen, zoals de scholen en de fietsersbond, als beste naar voren gekomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze voorkeursvariant. Het gaat hier om een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. Het bestaande trottoir aan de zuidzijde (aan de kant van OSG De Hogeberg) blijft in deze variant ongewijzigd liggen.

Uitwerking en selectie aannemer

Met dit besluit kan verder gewerkt worden aan de uitwerking van deze variant. En wordt er een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden aan de Emmalaan in het eerste kwartaal van 2023.