DEN BURG - De werkzaamheden aan de Akenbuurt tussen de Kogerweg en rotonde Pontweg zijn in volle gang. Oud asfalt is verwijderd, de nieuwe fundering is aangebracht en het eerste asfalt eveneens. Het nieuw te ontwikkelen voetpad is in voorbereiding. De voorsorteerstrook naar de Kogerstraat maakt plaats voor een kruising met een plateau.

Veilig wandelen
Het voetpad langs de Akenbuurt komt naast het fietspad te liggen. De rijbaan schuift daarom iets in noordelijke richting op. Buurtbewoners voor wie de Akenbuurt een vast onderdeel is van het dagelijks ‘rondje met het hondje’ zien het voetpad met vreugde tegemoet. Ongeveer ter hoogte van het kombord zal het tracé wat afbuigen om ruimte te maken voor het voetpad aan de dorpskant.

Voorsorteerstrook maakt plaats
Wat ook verandert, is de kruising met de Kogerstraat. De voorsorteerstrook naar de Kogerstraat maakt plaats voor een kruising met een plateau. Ook worden er andere midden geleiders aangebracht. Direct langs de randen van de rijbaan vanaf de Akenbuurt worden inritbanden gelegd. Dit naar besluit van de gemeenteraad om het inrijden van de Kogerstraat voor met name vrachtwagens zo veel mogelijk te ontmoedigen.

Parallelweg zandkleurig
Ook de ‘parallelweg’ – in de bocht bij de Kogerstraat en het verlengde van de Akenbuurt wordt op verzoek van de bewoners in zandkleurig asfalt uitgevoerd.

Max snelheid
De bebouwde komgrenzen blijven ongewijzigd, waardoor de snelheid op de Akenbuurt nabij de Kogerstraat 50 km per uur blijft.