DEN BURG - Op 14 mei 2019 heeft het college besloten het schoolgebouw aan de Molenstraat in Den Burg, waar de Kompasschool gevestigd was, te slopen. Met dit besluit wil het college ruimte maken voor woningbouw.


Momenteel bevinden de woningbouwplannen zich in de verkennende fase; de gemeente bereidt een ontwikkelplan voor. Het voorlopige plan is vier twee-onder-één-kapwoningen (CPO) te realiseren en acht tot tien appartementen (startersappartementen en/ of specialistische zorgappartementen). Er wordt rekening gehouden met ruimte voor parkeren, groen en spelen. Zodra er concrete plannen zijn, worden deze bekendgemaakt.

De sanerings- en sloopwerkzaamheden starten op korte termijn. Deze week wordt het terrein ingericht en start Van der Bel – gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uit Middenmeer – met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden. Deze nemen naar verwachting zo’n tien weken in beslag. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over werkzaamheden.