DEN BURG - Tijdens een bijeenkomst afgelopen 22 januari zijn bewoners van de Kogerstraat geïnformeerd over het Voorlopig Ontwerp van de herinrichting Kogerstraat. In het ontwerp behoudt de straat tweerichtingsverkeer en het stuk tussen de Akenbuurtsweg en de Beatrixlaan blijft ingericht als 50 km/u. Ook vervallen een aantal parkeerplaatsen die gecompenseerd worden op de Bernhardlaan. De avond werd goed bezocht. Op basis van de feedback van bewoners wordt opnieuw naar het Voorlopig Ontwerp gekeken, waarna het streven is het Definitief Ontwerp in maart klaar te hebben.

Tweerichtingsverkeer
De herinrichting Kogerstraat betreft het deel van De Zes tot aan de Akenbuurtsweg. PWN moet daar een waterleiding vervangen en daarvan maakt de gemeente gelijk gebruik om Hemelwaterafvoer aan te leggen. Dit werk is aanleiding om ook de inrichting van de straat zelf aan te pakken. Omdat de Kogerstraat belangrijk is voor de ontsluiting van heel Den Burg, is eenrichtingsverkeer geen mogelijkheid. In het Voorlopig Ontwerp blijft de Kogerstraat van De Zes tot Akenbuurtsweg dan ook tweerichtingsverkeer.

30 km/u en 50 Km/u
Voor het stuk tussen De Zes en de Beatrixlaan wordt uitgegaan van een 30 km/u inrichting waarbij de straat op één niveau komt te liggen. De rijbaan wordt iets versmald waardoor er meer ruimte is voor groen, en er ook een aantal parkeerplaatsen bijkomt.

Voor het stuk tussen de Beatrixlaan en de Akenbuurtsweg blijft de inrichting conform 50 km/u, alhoewel de bebording daar nu 30 km/u aangeeft. De inrichting bestaat uit verhoogde trottoirs, fietsstroken en een rijbaan. De rijbaan wordt rechtgetrokken en het profiel iets verbreed om voldoende ruimte voor fietsstroken te krijgen. Om de snelheid te beperken is ter hoogte van het Hotel De Koogerend een verkeersheuvel opgenomen in het Ontwerp. De verkeersveiligheid verbetert door het verkeer voldoende ruimte te bieden.

Verplaatsen parkeerplaatsen naar Bernhardlaan
Hierdoor vervallen aan de kant van de rotonde een aantal parkeerplaatsen, die gecompenseerd kunnen worden door een aantal parkeerplaatsen aan de Bernhardlaan te creëren.

Feedback bewoners
Over de inrichting van de straat conform 50 km/u - tussen de rotonde en de Akenbuurtsweg - was met name teleurstelling bij de bewoners. De beleving van de bewoners is dat er nu te hard word gereden. De suggestie was om meer snelheid beperkende maatregelen te nemen, met name in het stuk tussen hotel Koogerend en de rotonde. Ook willen bewoners graag het parkeren in de straat behouden en werd de voorkeur voor eenrichtingsverkeer uitgesproken.

Najaar van start
Op basis van de reacties van bewoners wordt momenteel gekeken naar mogelijke aanpassingen in het ontwerp. Begin maart worden bewoners geïnformeerd over het Definitief Ontwerp, dat in het voorjaar aanbesteed wordt. Het streven is om in het najaar 2019 met de werkzaamheden te beginnen.