DEN BURG - Op de locatie van de voormalige Kompasschool worden binnenkort 11 kavels voor woningbouw op de markt gezet. In voorbereiding daarop wordt eind februari het groen rondom het terrein van de oude school weggehaald.


Enkele jaren geleden is het gebouw van de voormalige Kompasschool aan de Molenstraat al gesloopt. Om de kavels geschikt te maken voor woningbouw moet onder andere het groen rondom het terrein van de oude school worden verwijderd.

11 kavels

De aanpak hiervoor is in samenspraak met een deskundige van flora en fauna tot stand gekomen. Voor 1 maart wordt ongeveer de helft van het groen – voornamelijk hoge bosschages – weggehaald. Het betreft het openbaar groen aan noordelijke deel langs de Molenstraat en de Beatrixlaan. Hier komen op termijn de 11 kavels.

Parkeerplaatsen en nieuw groen

Het groen in het zuidelijk deel wordt in een later stadium verwijderd. Dit gebeurt ten tijde van het aanleggen van om en nabij 18 parkeerplaatsen en nieuw openbaar groen. De bomen in dit deel moeten helaas verwijderd worden. Deze worden na aanleg van de parkeerplaatsen gecompenseerd op dezelfde locatie.

Meer informatie

Informatie over de verkoop van de kavels zoals de start van de verkoop, de prijzen etc. volgt op een later moment.