DEN BURG - De gemeente Texel vernieuwt Den Burg Zuid. Hier ontstaat een toekomstbestendige basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel. Een van de onderdelen van deze vernieuwing is een nieuwe sporthal. Op maandag 25 juni is de voorbereiding op de sloop van De Koninghal begonnen. In september 2018 start de Bouwgroep Dijkstra Draisma met de bouw van de nieuwe sporthal. In september 2019 kan de nieuwe sporthal naar verwachting in gebruik genomen worden.

Vanaf maandag 25 juni wordt een deel van de inventaris van De Koninghal verhuisd naar de Sporthal Ons Genoegen. Het gaat om gymtoestellen en andere materialen waarvan de kwaliteit goed is en die in de nieuwe sporthal gebruikt gaan worden. Ook de verenigingen die op dit moment gebruik maken van de sporthal ruimen hun materialen op. Eind juli of begin augustus start aannemer Van der Bel met de daadwerkelijke sloop en met de sanering van asbest. Daarbij hoort het opruimen van het gebouwtje van de ijsclub en van de zogenaamde “tennisbaan 7” die tussen de sporthal Ons Genoegen en de Emmalaan ligt. Hierna volgt het breekwerk aan de De Koninghal en het klaarmaken van het terrein voor de bouw van de nieuwe sporthal.