TEXEL - De komende dagen wordt snoei- en kapwerk verricht om ruimte te creëren voor de nieuwe rotonde op het noordelijkste deel van de Postweg. Het werk veroorzaakt minimale hinder.

Bosplantsoen

Het betreft ongeveer 900 m2 bosplantsoen waarvan enkele bomen in de groenstrook langs de Postweg tegenover de entree Molenlaan. De betreffende grond is aangekocht van Staatsbosbeheer om de rotonde mogelijk te maken.

Herplant

Na afronding van de aanleg van de rotonde wordt duidelijk of de ruimte tussen het huidige fietspad en de nieuwe rotonde nog ruimte laat voor herplant van bomen. Indien dit niet het geval blijkt wordt naar andere locaties uitgeweken.

Hinder

De snoei- en kapwerkzaamheden zullen minimaal hinder veroorzaken. De wegwerkzaamheden voor de nieuwe rotonde vinden in de eerste maanden van 2023 plaats.

Meer weten over de wegwerkzaamheden op de Postweg? Zie www.opwegnaarnoord.nl.