TEXEL - De komende weken vinden er verschillende onderzoeken plaats op de Postweg. Dit ter voorbereiding op de reconstructie van de weg. Het Voorlopig Ontwerp is bijna klaar. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd.


Boringen
Een van de onderzoeken moet duidelijk maken wat de staat en de opbouw is van de verharding onder de huidige Postweg. Hiervoor worden er o.a. op diverse plekken boringen verricht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bedrijf Unihorn. Verder vindt er onderzoek plaats naar Niet Geëxplodeerde Explosieven, Flora en Fauna, locaties van kabels en leidingen en worden duikers onderzocht op kwaliteit.

Voorlopig Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de reconstructie van de Postweg komt in de vorm van een animatie binnenkort beschikbaar. Eerst wordt deze nog besproken met belangenvertegenwoordigers. Vervolgens wordt deze aan de gemeenteraad gepresenteerd. De animatie wordt via de gemeentelijke kanalen en via lokale media gepubliceerd.

Opwegnaarnoord.nl
Op de website www.opwegnaarnoord.nl vindt u informatie terug over de reconstructie van het traject Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurtsweg. Ook wordt de website binnenkort aangevuld met informatie over de reconstructie van de Postweg.