DE KOOG - Komende week wordt als eerste stap in het project ‘reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg - ter hoogte van de Pijpersdijk langs de Nieuwlanderweg een kolk gegraven. Dit ten behoeve van het leefklimaat van de Noordse woelmuis die tot de Europees beschermde diersoorten behoort. Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor weggebruikers, verkeersomleidingen zijn niet nodig.


De Europees beschermde Noordse woelmuis dient gedurende de werkzaamheden aan de Nieuwlanderweg zo veel mogelijk met rust gelaten te worden. Ook dient de leefruimte die verloren gaat, gecompenseerd te worden. Daarom is vanuit de benodigde vergunning wet natuurbescherming als voorwaarde gesteld dat er een kolk gegraven dient te worden. Hier kan de Noordse woelmuis zich in de winter in de taluds ongestoord ophouden.