TEXEL - Afgelopen week is de gemeente begonnen met het verhuizen van een aantal lindebomen van de Groeneplaats naar de omgeving tussen het gemeentehuis en OSG De Hogeberg. Dit ter voorbereiding op de nieuwbouw op de hoek Groeneplaats-Vismarkt die eind dit jaar van start gaat. De Groeneplaats krijgt zodra de ruimte daarvoor geschikt is weer een aantal bomen terug.

Voorbereiding herinrichting centrum
Het verhuizen van de lindebomen is nodig om plek te maken voor het archeologisch onderzoek dat plaatsvindt ter voorbereiding op de nieuwbouw later dit jaar. De relatief jonge en gezonde lindes kunnen alleen in het winterseizoen verplaatst worden. Door de bomen te verplanten wordt de waterhuishouding in het gebied tussen het gemeentehuis en de OSG verbeterd. Bovendien krijgt die ruimte een groener karakter. Op de Groeneplaats zelf wordt naar verwachting in 2018 een aantal bomen terug geplant, als onderdeel van de herinrichting van het centrum.

Duurzaam
Bomen hebben het in het zilte klimaat van Texel niet al te makkelijk. Met het verplanten van deze bomen wil de gemeente Texel uitdragen dat het wegzagen van relatief jonge bomen voorkomen kan worden. Het verplanten van bomen van deze omvang is minder kostbaar dan het nieuw aanplanten.

Bijzondere boom
De Linde is een inheemse bomensoort die een grote biodiversiteit met zich meebrengt. Lindebomen kunnen meer dan 50 insectensoorten huisvesten. Daarnaast vormt de linde met de vroege bloei een belangrijke voedselbron voor honingbijen en wilde bijen.

Lindes hebben een bijzondere symbolische waarde. In de middeleeuwen werd er in de buitenlucht recht gesproken, traditioneel onder een linde. De lindeboom kan zeer oud worden. Een van de oudste bomen van Nederland is de Linde van Sambeek in Brabant, meer dan 400 jaar oud.