TEXEL - Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019 om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten op 1 oktober onder andere:
- Realisatie gezondheidsplein Den Burg Zuid;
- Vaststellen GREX gezondheidsplein;
- Overname fietspaden Staatsbosbeheer;
- Wijziging Algemene plaatselijke verordening.

Thema’s en agendapunten op woensdag 2 oktober onder andere:
- Heffingssystematiek toeristenbelasting;
- VervangingICT-omgeving;
- Opklassificatie gemeente Texel;
- Controleplan rechtmatigheid encontroleprotocol 2019 t/m 2021.

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op www.texel.nl/raad. De vergaderingen van de raad en de raadscommissie kunt u thuis volgen via Radio Texel en via dezelfde website (kiezen voor: Bekijk de vergadering).

Wilt u op de vergaderagenda’s en besluitenlijsten per e-mail, inspreken bij de raadscommissie of meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222) of kijk op de website van de gemeenteraad.