TEXEL - Woensdag 19 juli 2017 om 19.30 uur is er vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Erfgoednota Texel is de Reede
  • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
  • Sportnota
  • Prestatieafspraken Woontij
  • Begraafplaatsen op particulier terrein

De agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad leest u op www.texel.nl/raad.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van agenda’s en besluitenlijsten? Meldt u zich dan aan via griffier@texel.nl
Wilt u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl of telefoon 14 0222) of kijk op www.texel.nl/raad.