TEXEL - Het college moet de komende tijd bekijken of het nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg een losstaand gebouw kan worden, in plaats van deels in Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg te worden gerealiseerd.

Dat hebben Texels Belang, VVD en CDA gisteravond bepaald tijdens de raadsvergadering, meldt onze mediapartner Texelse Courant. Het was een onverwachte ontwikkeling die tijdens de vergadering emoties opriep.

Volgens TB en VVD, die ter elfder ure met het voorstel kwamen, worden de kosten van een Onderwijscentrum dat deels in de middelbare school op Texel moet komen inmiddels dusdanig hoog dat het belangrijk is om te kijken wat een geheel losstaand gebouw zou kosten.

Verbijstering
Het voorstel van TB en VVD leidde tot verbijstering bij GroenLinks, PvdA, D66 en Texel 2010. De basisscholen zijn namelijk al langere tijd aan het praten over een Onderwijscentrum dat deels in de OSG en deels in nieuwbouw zou komen.

Volgens D66 kwam de geloofwaardigheid van de gemeente ten opzichte van de scholen in het geding en bij de PvdA viel de term 'contractbreuk'. De partijen vreesden ook dat een deel van de inspanningen van de afgelopen tijd teniet worden gedaan, maar dat was volgens VVD en Texels Belang zeker niet het geval.

Wethouder Sander van Knippenberg (Onderwijs) bij wie ook de term 'verbijstering' te horen was, adviseerde de partijen om het voorstel niet aan te nemen. TB en VVD kregen echter een meerderheid door steun van het CDA.

Verrassing
De schoolbesturen die bij het Onderwijscentrum betrokken zijn, hebben vandaag overleg over de nieuw ontstane situatie. Het was voor hen gisteravond ook een verrassing dat er een nieuwe koers werd ingeslagen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat er in de raadsvergadering een besluit zou worden genomen over een extra krediet van 485.000 euro voor het onderwijscentrum, zodat er in totaal 6,6 miljoen euro beschikbaar zou zijn.Besluit uitgesteld

Het bedrag is lager dan de schoolbesturen het liefst hadden gezien, maar voldoende om een nieuw gebouw voor de vijf basisscholen in Den Burg neer te zetten. Het besluit werd uiteindelijk uitgesteld.Volgens berekeningen van TB en VVD zou volledige nieuwbouw van het onderwijscentrum kunnen uitkomen op 8,4 miljoen euro.