OUDESCHILD - Op Texel werden gisteravond verschillende Meierblissen aangestoken. De vuurstapel in Oudeschild is traditioneel gezien de grootste op het eiland. Nu blijkt echter dat er meerdere verkeersborden op de stapel gegooid zijn. De gemeente geeft aan "zeer teleurgesteld" te zijn over deze vandalistische actie.

Een aantal jaar geleden kwam het voortbestaan van de Meierblissen nog in het geding, nadat er nieuwe regelgeving over vuur op open plekken ontstond. De traditie mocht doorgaan, maar alleen als er duidelijkere afspraken zouden komen over de objecten die op het vuur werden gegooid.

Onderdeel van die afspraken was dat er alleen nog maar onbewerkt hout, takken en bomen op de stapel gegooid mochten worden. Verkeersborden passen duidelijk niet in één van die categorieën.

Een medewerker van de gemeente geeft aan dat het om 'een stuk of vijf' verkeersborden gaat. "Het zijn gelukkig geen tientallen, maar vijf is ook al heel vervelend." De gemeente laat weten dat de borden eigendom zijn van de Combinatie Tessel en de gemeente, en dat zij aangifte doen bij de politie.

Positief nieuws is dat het er vooralsnog naar uit ziet dat alleen de Meierblis in Oudeschlid onderwerp is geworden van dit vandalisme.