TEXEL - Het werk aan de kreek ten zuiden van De Staart is af, net als het plas-dras gebied bij Weegeswaal. Vanaf verschillende plekken in Waalenburg draaien de graafmachines om aan de randsloot te werken. Aan het Waalenburgerdijkje werkt de aannemer aan uitzichtpunt Weegeswaal: komende dagen worden de traptredes geplaatst.

Waarom een randsloot?
Zonder de randsloot is het herstellen van Waalenburg naar het oorspronkelijke, natte karakter niet mogelijk. Om het binnen Waalenburg natter te krijgen, met een hoger waterpeil en eigen watersysteem, zijn maatregelen nodig om te zorgen dat het buiten het gebied niet ook natter wordt. De randsloot is volgens planning gereed voor de kerstvakantie 2018.

Geen transporten op vrijdag, zaterdag en zondag
Om de overlast voor weggebruikers op wisseldagen te beperken zijn er alleen grondtransporten van maandag tot en met donderdag. Kijk voor de kaart met rijroutes op website van Combinatie Tessel. De grond die vrij komt bij de graafwerkzaamheden is gebruikt om sloten te dempen, vervoerd naar omliggende percelen of naar depots gebracht om in te drogen.

De werkzaamheden in beeld
Langs De Staart, midden in het natuurgebied, is hard gewerkt aan het krekengebied. In het zuiden en bij het Waalenburgerdijkje heeft het struingebied vorm gekregen. Hoe dat eruit ziet? Bekijk de nieuwe foto's in het album.