TEXEL - Op dit moment staan de bermen op Texel in volle bloei. Dit is goed voor de diverse insecten en inheemse diersoorten die in de bermen een belangrijke verblijfs- en voedselplaats vinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden start de eerste maaironde halverwege juni.


Goed voor natuur

De grootste voorjaarsbloei heeft dan plaatsgevonden en de planten hebben hun zaad dan gezet. De bermen zijn ook ‘ecologische’ snelwegen voor inheemse diersoorten om zich tussen natuurgebieden te verplaatsen. Door laat te maaien ondersteunen we de natuur dus.

430 kilometer bermen

Nadat de grootste voorjaarsbloei start – afhankelijk van de weersomstandigheden – de eerste maaironde halverwege juni. Zo’n 430 kilometer aan bermen wordt dan gemaaid. Na het maaien van de bermen nemen op een flink deel van het eiland de tuinwallen de functie van voedselparadijs voor de insecten over.

September nogmaals

Door de eerste maaironde rond halverwege juni uit te voeren, worden de meest ideale omstandigheden voor flora en fauna bereikt. Na de volgende bloei moet, voor het baggeren van de sloten, de tweede maaibeurt plaatsvinden. Dit is meestal in september.

Afvoeren maaisel & al gemaaide bermen

De ideale omstandigheden voor het maaien wordt bereikt een week na het maaien het maaisel af te voeren. Hierdoor verschraalt de grond, wat zorgt voor meer bloeiende plantensoorten. Waar maaisel blijft liggen nemen stikstofminnende planten zoals de brandnetel en de braam het al snel over. Deze zijn veel minder interessant voor bijzondere insectensoorten.

Op enkele locaties zijn of worden de bermen al gemaaid. Dit gebeurt vanwege de verkeersveiligheid of vanwege werkzaamheden die daar plaatshebben.

Zelf bijdragen aan biodiversiteit

Om Texel als biodiverse parel te behouden, kunt u ook helpen. Ten eerste door de berm voor uw huis niet te maaien, maar ook door uw tuin groen te houden en een deel van uw gazon minder te maaien. Zo houden we Texel groen en helpen we flora en fauna.