DEN BURG - Goed nieuws voor Texelaars. Zij kunnen hun coronavaccin op het eiland halen in TXL Sporthal in Den Burg. Dit betekent dat de eilanders die vallen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 59 jaar niet naar bijvoorbeeld de vaccinatielocatie in Den Helder hoeven voor een prik. Eerder werd de doelgroep 65-plussers al door GGD Hollands Noorden gevaccineerd in Den Burg. De doelgroep 60 tot 65 jarigen is daar onlangs door de huisartsen ook gevaccineerd.


De resterende groep eilanders telt 6.600 mensen. Zij ontvangen half mei een uitnodiging. Deze uitnodiging rolt niet bij iedereen tegelijkertijd in de brievenbus. Bij het uitnodigen wordt onderscheid gemaakt tussen mensen mét medische indicatie en mensen zónder medische indicatie. De groep mét medische indicatie wordt uitgenodigd door de huisartsen, de andere groep krijgt een uitnodiging via de gemeente. Beide groepen kunnen een afspraak maken via het belteam van GGD Hollands Noorden. Het telefoonnummer wordt in de brief gecommuniceerd. Het prikmoment voor beide doelgroepen staat gepland voor eind mei. De tweede vaccinatie vindt in de eerste helft van juli plaats. Ook die prik wordt verstrekt op het eiland.

Omdat voor Texel een aangepast uitnodigingsstramien geldt, kan het voorkomen dat inwoners een brief krijgen van zowel de gemeente, de huisarts of het RIVM. Geadviseerd wordt om te reageren op de brief van de gemeente óf de huisarts.

Bij de vaccinatie op Texel werkt de GGD opnieuw samen met de gemeente, lokale huisartsen, apothekers en andere zorgverleners op het eiland.