TEXEL - Texel wil vaart maken met Buurtskap de Tuunen. De gemeente is aan de slag met de grondwerkzaamheden en nodigt nu ontwikkelaars uit voor een van de erven in het buurtskap. Op het Knooperf komen 15 vrije sector koopwoningen. De gemeente ziet graag de beste ideeën, die aansluiten bij ambities voor De Tuunen.

Wethouder Edo Kooiman: “De tijd van plannen maken is voorbij. Nu gaan we echt aan de slag. We zien graag ontwikkelaars die de opzet voor Buurtskap De Tuunen begrijpen en er iets aan toevoegen.” Het Knooperf is een kleine hectare groot. Daar komen 15 huizen in een dorpse setting. Het gaat om vijf gebouwen. Per gebouw gaat het om 2 of meer woningen. De gemeente vraagt ontwikkelaars om een voorstel voor het hele Knooperf. Het gaat om de visie op de kwaliteit van de woningen. Maar ook: ideeën over het beheer en onderhoud van het groen waaronder een ‘erfbosje’. Ook de organisatie van het parkeren vormt een belangrijk aandachtspunt.

Duurzame oplossingen
Duurzaamheid is belangrijk in Buurtskap de Tuunen. De woningen zijn niet aangesloten op het gasnetwerk. De gemeente daagt de ontwikkelende partijen uit een stap verder te gaan dan de gangbare oplossingen. Vooral als het gaat om duurzame energieopwekking. Ontwikkelaars kunnen zich positief onderscheiden met de mate waarin woningen op het Knooperf energie leveren, ook aan de rest van de buurt.

Grondwerkzaamheden gestart
In Buurtskap de Tuunen zijn de grondwerkzaamheden inmiddels gestart. Firma Westerlaken werkt aan het bouwrijp maken van het gebied. Zo worden de watergangen zoals sloten en vijvers gegraven, de grond opgehoogd op plekken waar de woningen komen te staan en wordt het riool aangelegd. Na de zomer zijn deze werkzaamheden klaar, dan kan al een rondje worden gewandeld op de voorlopige paden in de Tuunen.

Over Buurtskap de Tuunen
Gemeente Texel werkt aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen, een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg. Verdeeld over meerdere woonerven komen er circa 140 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen, functies en types. Duurzaamheid, innovatie en samen leven staan centraal in Buurtskap de Tuunen. Buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld. Mensen wonen in een groene omgeving waar zij samen voor zorgen.