TEXEL - De gemeente Texel beheert honderden hectaren wegbermen en openbaar groen in de dorpen en het buitengebied. Het gemeentelijke beheer heeft er toe geleid dat Texel dit jaar is uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente door Nederland Zoemt.

De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de achteruitgang van wilde bijen in Nederland. Van de 357 soorten wilde bijen heeft meer dan de helft de status bedreigd. Op Texel zijn tot nu toe 130 soorten aangetroffen. De gemeente heeft een belangrijke taak in het behoud van de biodiversiteit.

Bijen Bed & Breakfast
De gemeente biedt bijen onderdakmogelijkheden en zorgt voor voldoende voedsel. Bij de keuze van beplanting wordt rekening gehouden met voedselmogelijkheden voor deze vliegende bestuivers. In de pas aangeplante Bernhardlaan en Waalderstraat zijn alle bomen en beplanting interessant van alles wat vliegt, voor zowel vogels als insecten. Elke soort is zorgvuldig uitgekozen zodat de dieren van het vroege voorjaar tot het najaar voedsel kunnen vinden. Het gemeentelijk bermbeheer zorgt voor grote diversiteit en bloemenrijkdom.

Het beleid dat de gemeente Texel voert op bijengebied is getoetst door Nederland zoemt, een samenwerkingsinitiatief van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu. Texel blijkt aan de eisen te voldoen en is daarmee uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente.

Bijenzwerm
Ziet u ergens een bijenzwerm hangen of vliegen? Bel dan een van de imkers op Texel.